CHLEBOVICKÉ BRAMBORY - Rozhovor č. 2

22.05.2013 18:20

Zemědělská Farma Libora Janečky a Lenky Chovancové

Jejich brambory putovaly do italské Modeny, do Londýna a běžně jsou roznášeny letuškami v charterových letech do turistických oblastí. Jejich dodávka při rozvážení brambor ujede za jednu sezónu stejný počet kilometrů, jako je obvod rovníku. Pěstují 12-15 odrůd a dle zájmu zákazníků testují 2-3 nové odrůdy každý rok. Kdyby seřadili řádky pěstované plochy do jedné linie, dostali by vzdálenost 1.000 km. V roce 2011/2012 byl objem jejich zpracovaných a vyexpedovaných brambor 3.000.000 kg, což je 120 kamiónů.  Po přepočtení - na každého občana ČR (včetně nemluvňat) připadala jedna porce. 

Pan Libor Janečka žije v Chlebovicích u Frýdku-Místku a zemědělství se věnuje od útlého mládí.


Paní Lenka Chovancová žije v Lysůvkách u Frýdku-Místku a zemědělství se věnuje 6 let.

 

Sledujete kvalitu brambor i mimo pracovní dobu, například na nákupu?

Libor: Jsem tím postižen, je to první místo v obchodě, kam směřuji.

Lenka: Ano, je to proto, abych měla přehled nejen o ceně, ale i o kvalitě, která jde na trh od konkurence.

 

Jak jste se dostal/a k práci zemědělce?

Libor: Příkladem a vedením rodičů. Děda byl sedlák. V mládí jsme byli vedeni k práci na poli a vychováni tak, abychom měli vztah k půdě.

Lenka: Když jsem hledala práci, tato byla jediná přijatelná a volná. (Smích) Velmi ráda pracuji s lidmi, vidím v tom osobní rozvoj, pracuji sama za sebe, proto nemusím brát ohledy na ostatní pracovníky, kteří nestíhají práci v mém tempu. Mám dobrý pocit, když prodávám zboží, na které je velmi dobrá odezva a to mne naplňuje. 

 

Co vedlo ke vzniku CHB?

Libor: Rozvoj vzájemné spolupráce s paní Chovancovou vedl k většímu množství pěstování brambor a tak nastala potřeba je realizovat, tedy prodat, a farmu více zviditelnit.

Lenka: Chtěli jsme, aby si zákazníci naši farmu lépe zapamatovali.

 

Co pro Vás CHB vlastně znamenají?

Libor: Dnes už hrdost a dobrý pocit, že se zákazníci vracejí, díky kvalitnímu zboží.

Lenka: Dítě, jehož budoucnost se musí neustále rozvíjet.

 

Jaká je Vaše náplň práce? Jak se mění v průběhu roku?

Libor: Na podzim je potřeba vybrat pozemky potřebné výměry vhodné pro pěstování brambor, následně objednat kvalitní sadbu v požadovaném sortimentu odrůd, zajistit potřebné množství hnojiv. Na jaře pak roztřídit a připravit sadbu k sazení, dopravit ji na pole, kde ji synové zasadí, pak spolu se synem sledujeme zdravotní stav rostoucích brambor a v případě nutnosti ošetříme proti plísním. Na podzim po ukončení vegetace se začínají brambory sklízet a mým úkolem je jednotlivým odrůdám přiřadit šarži a uskladnit je ve skladu. Od tohoto okamžiku až do pozdního jara brambory třídíme, balíme a expedujeme.

Lenka: Náplní mé práce je třídění brambor a jejich distribuce.

 

Už z názvu je patrné, že hlavním tahákem farmy jsou brambory. Můžete nám k nim něco říct?

Libor: Brambora neboli Solanum Tuberosum, patří nejen v Evropě, již od středověku k nejdůležitějším potravinám, které pomohly potlačit hladomor. V současné době, patří k nejčastěji konzumované potravině za rok. Člověk v průměru zkonzumuje 76 kg za rok. I díky tomu, jsme se zaměřili právě na brambory.

Lenka: Brambory jsou nedílnou součástí našeho jídelníčku. Dělíme je do skupin podle upotřebení na konzumní, krmné a sadbové. Konzumní dále dělíme podle jejich upotřebení na salátové, přílohové a moučné (např. na těsta a smažení). Brambora je velmi výživná potravina s vysokým obsahem vlákniny, vitamínů a minerálů.

 

Máte krom brambor i další produkty prodeje?

Libor: Obiloviny – pšenice, ječmen, oves.

Lenka: Korálky (smích).

 

Kolik hektarů vlastně obděláváte?

Libor: V letošním roce jsme zasázeli brambory na 90 hektarech, přičemž 58 hektarů je naše vlastní výroba.

 

Kde se dají Vaše produkty sehnat? Prodáváte i na farmářských trzích?

Libor: Již třetím rokem prodáváme na farmářských trzích ve Frýdku-Místku a Třinci, avšak převážně z důvodu reklamy. Dále rozvážíme přímo do domácností, hlavně v Severomoravském a zčásti Zlínském kraji, brambory na zimní uskladnění. Třetí způsob odbytu je spolupráce s vybranými obchodníky, kteří prodávají pouze naše brambory a posledním způsobem je prodej přímo na farmě.

Lenka: Já bych řekla, že prodej na farmě je ten nejdůležitější. Zákazníci mohou vidět zpracování, a proto mají důvěru k našemu zboží.

 

Jak se liší pracovní tým zemědělce od toho v kanceláři?

Libor: Asi v tom, že všichni musí umět všechno. Zemědělec musí umět udělat pěstební plán minimálně na 2 roky dopředu a musí si umět spočítat ekonomiku. Správně odhadnout poptávku, výši tržeb a vědět, co brambora v období růstu potřebuje. Musí odhadnout požadavky trhu na skladbu odrůd a zajistit správné skladování. Znát příslušné normy týkající se nejen expedice a prodeje, nýbrž pěstování a zacházení s chemickými přípravky. Úplně nejdůležitější ze všeho, je však s maximální možnou dokonalostí brambory vytřídit a tím předejít případným reklamacím.

Lenka: Zemědělec má velmi raný začátek pracovní doby a velmi pozdní ukončení pracovní doby. Dále musí být naplno oddán této práci.

 

Jaká je tedy Vaše pracovní doba?

Libor: Začátek pracovní doby je přizpůsoben množství poptávky - od 4 až 6 hodiny ranní do 18 až 24 hodiny večerní. S přestávkou na oběd a svačinu.

Lenka: Začínáme s rozedněním a končíme se setměním. Protože jsme křesťané, alespoň neděle je pro nás svátečním dnem odpočinku.

 

Konzumujete ty nejkvalitnější brambory nebo spíše ty, co zbydou, protože Vám je jich líto?

Libor: Konzumujeme brambory všech odrůd, poněvadž potřebujeme průběžně znát jejich kvalitu a vlastnosti, ale pro tento účel se vždy vybírají brambory nestandartní či poškozené.

Lenka: Domů nosím to, co mi zbyde v autě. (smích) Případně to, co nasbírám za kombajnem (smích) nebo to, co se mi líbí při třízení. Každý brambor si musím ukrást (smích).

 

Změnili se za Vaši kariéru zákazníci? Dbají více o kvalitní potraviny?

Libor: Od roku 1993, kdy začalo pěstování brambor být mým hlavním povoláním, počet zákazníků každým rokem narůstá z důvodu, že jim naše brambory chutnají a vědí, odkud pocházejí.

Lenka: Samozřejmě. Lidé pochopili, že brambory, které jsou pěstovány s láskou, musí uspokojit i náročného zákazníka.

 

Jsou brambory ze supermarketu stejně kvalitní jako ty vaše?

Libor: (smích) Raději bez komentáře.

Lenka: Vzhledem k tomu, že brambory prodávají a pěstují kvantitativně, nemůžou odpovídat kvalitě.

 

Jaká je vaše konkurence v tomto kraji?

Libor: Konkurence je po smrti. (smích)

Lenka: Z vlastní zkušenosti z farmářských trhů, kdy na náměstí prodává brambory šest prodejců, jsme jediní, kteří vyprodají veškeré přivezené zboží a ještě ho musí i doplnit.

 

Je těžké se udržet?

Libor: Ano, je to těžké, protože v poslední době jsou lidé manipulování klamavou reklamou s nízkými cenami v supermarketech, dále jsou atakováni pouličními a přicestnými prodavači polských brambor s označením: "Brambory z Vysočiny". Státní kontrolní orgány tyto lidi neumí vyselektovat. Brambora je velice náročná plodina, v naší republice s náklady 80-90 tisíc na hektar. V Polsku se tyto náklady pohybují na 60 %, díky dotační politice státu. Pak na společném trhu vzniká problém. Zatím jediným kladem pro nás je, že v Polsku nepěstují dostatečné množství odrůd, které naši zákazníci požadují.

Lenka: Je těžké se udržet, aby člověk neseřval svého zaměstnavatele (smích). S kvalitním zbožím není problém se udržet.

 

Co pro Vás znamená dělat své povolání opravdu kvalitně?

Libor: Zachovat si čest a nepodvést zákazníka.

Lenka: Vložit do toho své srdce a své ruce naplno.

 

Proč by měl zákazník nakoupit právě u Vás?

Libor: Protože ten, kdo nakoupil, přišel vždy znovu. Případná reklamace se pohybuje pod jednou promile zákazníků a to pouze z neznalosti vlastností odrůdy.

Lenka: Protože se snažíme dělat brambory tak, jak nejlépe dovedeme, tedy s minimálním chemickým ošetřením, takříkajíc - na hnoji - postaru. Slovy našich zákazníků: "Tam, kde končí kvalita našich brambor, začíná kvalita všech ostatních."

 

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Libor: Vize do budoucna? Rozšířit počet zákazníků, kterým budeme rozvážet brambory přímo do domu. Dále zrealizovat loupárnu brambor pro zpracování poškozených, ale především kalibrovaných hlíz, jejich předvaření a expedici přímo do domácností.

Lenka: Zajistit kvalitní brambory pro maximální množství obyvatel.

 

Speciální dodatek.

Lenka: Jestli nedostanu prémii, tak se naštvu a začnu pěstovat rýži. (smích)

 

Ráda bych oběma poděkovala za čas, který si na mě udělali. Přeji mnoho spokojených zákazníku, úrodnou půdu a oddané zaměstnance. Vy milí čtenáři, se příští pondělí můžete těšit na další z řady osobností, které svou práci dělají kvalitně a s láskou.

 

Kontakt:

Chlebovické brambory

Bývalý areál JZD v Chlebovicích na ulici Příborská
Mapa Zde !

608 612 763

lenkachovan@seznam.cz

https://www.chb-brambory.cz/

 

 

 

Diskusní téma: CHLEBOVICKÉ BRAMBORY - Rozhovor č. 2

odruda brambor

Marie 26.10.2015
Dobrý den dneska jsem si od Vás koupila brambory,jsou vynikající,ale nevím odrudu,protože manžel pytlíky od brambor zlikvidoval,moc prosím jaké máte odrudy napíšte,jsem Vaším stálým odběratelem a ještě bych si přikoupila jméno sem znala,ale zapomněla,. děkují moc Marie.

Zkušenost několika roků.

Ing.Karel Korbáš 07.09.2015
Když brambory,tak jedině od pana L.Janečky. To opravdu extra třída.

Přidat nový příspěvek